BHV in bedrijfsverzamelgebouwen

Stel je huurt als ZZP’er een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. Hoe zit het dan met de BHV? Wie is daar verantwoordelijk voor, jij of de eigenaar van het pand?

Als eigenaar of gebruiker van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie.

In het Bouwbesluit 2012 staat dit beschreven:

de bestrijding van brand met blusmiddelen, brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties moet geregeld zijn.

Omdat het onhaalbaar is voor jou als ZZP’er en gebruiker om zelf blusmiddelen, brandmeldinstallatie en rookmelders te regelen wordt dit beschouwd als de verantwoordelijkheid van de eigenaar c.q. de verhuurder van het gebouw.

Het advies voor jou is om het heft in eigen hand te nemen en ervoor te zorgen dat je weet wat je moet doen in geval van nood. Verder is het slim om samen met andere huurders afspraken te maken omtrent BHV, bijvoorbeeld:

  • Gezamenlijk inkopen van BHV-cursussen of herhalingslessen;
  • Altijd minimaal 1 BHV’er aanwezig in het gebouw;
  • Gezamenlijke ontruimingsoefeningen.

En:

  • Stel een gezamenlijk BHV plan op en vermeld daarin wie de BHV’ers zijn, wat te doen tijdens een ontruiming, vluchtplan, alarmering etc.;
  • Zorg ervoor dat het BHV-plan actueel blijft;
  • Zorg ervoor dat BHV-materialen zoals blusmiddelen, AED, verbanddoos etc. binnen handbereik zijn en up-to-date.

Maar eerlijk is eerlijk: de organisatie van BHV in een bedrijfsverzamelgebouw is wettelijk niet goed geregeld. Het is juridisch gezien een grijs gebied.

Meer blogs

Instructeur alcohol en drugs

Als hulpverlener kreeg ik steeds meer interesse in drugs. Niet om uit te proberen maar ik wou weten wat drugs met je lichaam doet en waarom je drugs zou gebruiken. Ik zocht  op internet maar of de cursus was ver weg of heel prijzig. Alweer 7 jaar geleden ontving ik...

Lees meer

Een eigen bedrijf

Eind 2012 werd ik ontslagen bij het bedrijf waar ik toen werkte. Ik heb nog wel gesolliciteerd maar in februari 2013 werd een sollicitatiegesprek geannuleerd. De betreffende persoon moest/ging naar Frankrijk omdat zijn goede vriend door een ski-ongeval overleden was. Dit was voor mij een triggerpunt, ik ging nadenken: “Wil...

Lees meer

Is BHV verplicht voor ZZP’ers

Nee, tenzij… In artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet, staat dat een werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Als zelfstandige zonder personeel ben je geen werkgever en geen werknemer. Dus wettelijk gezien is BHV daarom niet verplicht. Maar hoe zit het dan met klanten, collega ZZP’ers,...

Lees meer
Skip to content