Eerste Hulp bij Drank- en Drugsincidenten (EHBDD)

Omschrijving EHBDD
Uit diverse statistieken blijkt dat het gebruik van “middelen” (zoals drank en drugs) de afgelopen jaren toegenomen is. Kwam je voorheen middelengebruik vooral tegen bij grootschalige evenementen tegenwoordig is het gebruik van middelen ingeburgerd in alle lagen binnen onze maatschappij. Het, overmatige, gebruik van drank en drugs kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor de omgeving.

Inhoud cursus
De cursus EHBDD is een gecertificeerde cursus die al jaren gegeven wordt aan (professionele) hulpverleners. Onderwerpen die aan bod komen in de cursus zijn:
• Kennis over middelen;
• Signaleren, reageren en triageren;
• Invloed sociale omgeving;
• Kennis over gebruikersmethoden;
• Preventie;
• Specifieke EHBO kennis (en praktijk).

Resultaten van de cursus
Na deze cursus heb je:
• kennis van de meest voorkomende middelen (en de trends in gebruik);
• handvaten gekregen om te kunnen signaleren, reageren en triageren;
• kennis over de wijze van gebruik en de effecten hiervan op het lichaam;
• kennis en praktische ervaring in het omgaan met sociale druk en gedrag van de gebruikers;
• specifieke kennis over hoe te handelen bij EHBDD en de do en dont’s.

Na deelname ontvang je het certificaat ‘Hulpverlener EHBDD’. Dit certificaat heeft een geldigheid van 1 jaar. Verlengen kan door het volgen van een nascholing.

Doelgroep
Deze cursus is voor iedereen die in de praktijk te maken krijgt met middelengebruik en eerste hulp verlening. Daarbij kun je denken aan EHBO’ers, beveiligingspersoneel, social workers, overheidspersoneel et cetera.

Om optimaal aan deze cursus te kunnen beginnen wordt de e-learning EHBDD aangeboden. Na het afleggen van de toets met een score van meer dan 80%, ontvang je digitaal een certificaat en kun je deelnemen aan de cursus.

De onderwerpen die aan bod komen in de e-learning zijn:

• Achtergrond informatie middelengebruik
• Algemene middelenkennis (12 meest voorkomende middelen)
• Observeren en herkennen
• Gezondheidsverstoringen