BHV-Servicepakket

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening ( BHV) te regelen en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Door te kiezen voor het servicepakket zorgt u ervoor dat u voldoet aan de wettelijke eisen, zoals deze voortvloeien uit o.a. de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels.

MG2Care kan uw BHV-organisatie beheren waarbij éénmaal per jaar de volgende punten gecontroleerd kunnen worden:

Beoordeling van het aantal aanwezige BHV’ers;
Controle op zichtbaarheid en bereikbaarheid van de vluchtwegen en nooduitgangen;
Controle ontruimingsplannen en -plattegronden;
Controle op BHV-instructies en procedures;
Controle verbandmiddelen en blusmiddelen;
Controle van de RI&E;

Verder verzorgt MG2Care éénmaal per jaar de herhalingsles voor uw BHV’ers. Ook kan MG2Care helpen bij de ontruimingsoefening en ontvangt u 1x per jaar een rapportage.

Door te kiezen voor het servicepakket, kiest u ook voor:

10% voordeliger dan het reguliere tarief voor herhalingslessen;
korting op de basiscursus voor een nieuwe BHV’er;
korting op de basiscursus voor een vervangende BHV’er;
Eén aanspreekpunt voor al uw BHV-zaken.

Wat is er zo uniek aan het servicepakket? U kunt dit zelf samenstellen, u bepaalt zelf welke diensten u door MG2Care laat uitvoeren en welke diensten u zelf uitvoert.

Het is niet mogelijk om een servicepakket af te sluiten voor alleen de BHV-lessen.

Vraag hieronder uw offerte aan

Of wilt u gewoon contact opnemen?