Op 20 januari 2016 zijn tijdens het Reanimatiecongres de nieuwe reanimatierichtlijnen bekend gemaakt. De grote wijziging zit in het moment van bellen en de rol van de centralist.

Voorheen stond in het algoritme dat er gebeld ( AED halen) moest worden nadat ook de ademhaling gecontroleerd is. Nu moet er al gebeld worden na bewustzijnscontrole.

Zeker als de hulpverlener onzeker of minder ervaring heeft, zal de rol van de centralist belangrijk zijn. De centralist zal de hulpverlener sturen en dus een leidende rol hebben. Dit betekent een goede communicatie van beide zijden.

Reacties

Reacties